Vsaka stopinja višje pomeni večjo porabo energije

Kurilna sezona se načeloma začne takrat, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri tri dni zapored nižja ali enaka 12 stopinj Celzija. Distribucijski sistem v Šaleški dolini omogoča ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode 365 dni v letu. Posamezni objekt se torej lahko začne ogrevati, kadar koli to želijo odjemalci.

Rok Miklavžina s Komunalnega podjetja Velenje razloži, da morajo odjemalci v večstanovanjskih objektih željo po vklopu ogrevanja sporočiti svojemu upravljavcu, odjemalci v enostanovanjskih objektih pa sami poskrbijo za vklop naprav ogrevalnih sistemov v svojem objektu.

Kako zmanjšati stroške ogrevanja?

»Ker vsi vemo, da so stroški gretja v kurilni sezoni pomemben dejavnik v proračunu vsakega gospodinjstva in da kurilna sezona v Sloveniji v večini nižje ležečih območij traja v povprečju od 6 do 8 mesecev, v višje ležečih, gorskih območjih pa tudi do 11 mesecev, odjemalcem svetujemo, da preverijo kurilne naprave in preverijo delovanje. Obstajajo podjetja, ki to opravljajo v primeru, kadar odjemalci tega ne znajo sami, vsekakor je priporočljiva menjava dotrajanih kurilnih naprav, bodisi v kurilnicah, toplotnih podpostajah, menjava dotrajanih ogrevalnih naprav, ki porabijo več energije, kot bi bilo treba.

Pred začetkom ogrevanja ne pozabite očistiti radiatorjev, saj se je na njih vse leto nabiral prah, ki ga ob ogrevanju topel zrak prenaša po stanovanju. Preverite tudi, ali so radiatorji odzračeni ali morda voda ne kaplja iz kakšnega ventila, kako se naprave odzovejo, ko povišamo želeno temperaturo ogrevanja, ali so v sobnih termostatih zamenjane baterije. Gre za enostavne stvari, ki jih lahko odjemalci sami naredijo,« odgovori Miklavžina.

»Ogrevalne naprave naj odjemalci nastavijo na sebi prijetno temperaturo. Na žalost v večstanovanjskih objektih ni mogoče ugoditi vsem željam hkrati. Temperatura dovoda v ogrevalna telesa je enaka za cel objekt. Odjemalci se morajo poenotiti in upravniku sporočiti morebitne spremembe dovodne temperature v ogrevalnih telesih. Pozvali smo tudi vse upravnike, da povsod, kjer so obnovili dele stavb (fasade, okna), to sporočijo, da znižamo temperaturo dovoda. Na takšen način bodo odjemalci nekaj prihranili, tudi počutje bo boljše,« pojasni Miklavžina. Najprimernejša temperatura v stanovanju pozimi čez dan je od 20 do 24 stopinj Celzija. »Vsaka stopinja višje pomeni seveda večjo porabo energije,« še pove Miklavžina.