Vpliv suše na proizvodnjo električne energije

Nizki vodostaji rek zaradi suše postajajo vse bolj pereč problem, s pomanjkanjem padavin se namreč spreminja tudi hidrološka slika slovenskih voda, ki pa zaenkrat ne vpliva na porabo električne energije, pač pa je ta odvisna od visokih temperatur (kar se denimo kaže v povečani uporabi klimatskih naprav za hlajenje). »Se je pa zaradi suše spremenil delež proizvedene električne energije iz NEK, hidro in termo proizvodnje,« pojasnjuje Natalija Grebenšek iz Termoelektrarne Šoštanj. Sicer pa trenutno v TEŠ ni povečane dnevne proizvodnje. Povprečna dnevna proizvodnja električne energije v TEŠ je 8 GWh, kar trenutno predstavlja približno 28 odstotni delež v slovenski proizvodnji. Junija je bil delež TEŠ 31 odstotni.