Vozniki najraje parkirajo brezplačno

Služba medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja najpogosteje nadzoruje mirujoči promet in s tem povezane kršitve. »Največ je dela z nadzorom parkiranja vozil in mirujočega prometa. Najbolj aktualno je parkiranje v modrih conah, ki jih je več vrst, in na območju kratkotrajnega parkiranja,« pojasni Sonja Glažer (vodja SOU SAŠA regije), ki opaža, da vozniki ne berejo prometne signalizacije. »Javna parkirišča so lepo označena. Ljudje vozijo na pamet in niso pozorni.«

V minulem tednu so pogosteje preverjali parkiranje v garaži pri Nakupovalnem centru, o čemer bomo podrobneje pisali v Našem času, ki izzide čez dva dni.