Virus trese tudi gospodarstvo

Kar 80 odstotkov obrtnikov in podjetnikov iz različnih panog iz vse Slovenije že občuti negativne posledice koronavirusa na njihovo poslovanje. To je pokazala anketa, ki jo je med svojimi člani izvedla Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS). OZS vlado poziva, da nemudoma sprejme potrebne ukrepe za pomoč gospodarstvu, saj že gori rdeči alarm.

O upadu prometa in naročil poročajo tako gostinci, hotelirji, cestni in avtobusni prevozniki, postavljavci šotorov, kovinarji, kozmetiki in drugi. Anketiranci ocenjujejo, da bodo prihodki v prvem polletju upadli za polovico, saj že beležijo upad naročil in padec prodaje.

Predsednik OZS Branko Meh pravi: »V OZS pozivamo vlado, da pomaga slovenskim obrtnikom in podjetnikom, ki so že in ki še bodo v prihodnjih mesecih utrpeli škodo zaradi posledic koronavirusa. Prizadetim naj se začasno ustavi plačevanje davkov in prispevkov, in sicer za čas trajanja izrednih razmer. Poleg tega pa naj breme bolniških nadomestil za delavce, ki bodo zaradi koronavirsa odsotni z dela, že od prvega dneva odsotnosti dalje nosi država in ne delodajalec.« Poleg tega OZS predlaga tudi dodatne finančne ukrepe, ki bodo podjetjem zagotovili likvidnostna sredstva, potrebna za njihovo poslovanje v času izpada dohodkov zaradi kriznih razmer. Italijanska vlada bo denimo podvojila sredstva za podporo gospodarstvu. Včeraj je  tako povečala že obljubljenih 3,6 mlrd EUR na 7,5 mlrd EUR. »Ukrepe naj vlada sprejme čim prej, saj že gori rdeči alarm,« še opozarja Meh.

95-odstotni upad prometa pri avtobusnih prevoznikih

Koronavirus je močno prizadel sektor cestnega prevozništva, še posebej avtobusne prevoznike, ki dnevno s strani turističnih agencij prejemajo obvestila o odpovedi že naročenih prevozih vse do konca junija 2020. Pri nekaterih prevoznikih je tako upadel promet tudi do  95 odstotkov. To pa pomeni, da bodo imela zaradi tega podjetja tudi dolgoročne posledice. Pri tako hitrem in drastičnem upadu posla, bodo podjetja težko pokrila osnovne oz. fiksne stroške. Dejstvo je, da je potrebno delavcem, kljub enormnemu upadu dela, zagotoviti plačo in plačati državi dajatve in prispevke. Trenutno se negativni vplivi koronavirusa zaznavajo pri turističnih prevozih, v kolikor pa bi prišlo do skrajnejših ukrepov, kot so denimo zapiranje šol, vrtcev ipd. pa lahko pričakujemo  vsesplošno krizo v sektorju prevoza potnikov.

Gostinci: »Take krize v 45-letih ne pomnimo«

Že minuli teden smo v OZS poročali o drastičnem upadu gostov v gostinstvu in turizmu, zlasti na območju Goriške in Krasa. V prilogi pošiljamo pismo našega člana, gostinca in hotelirja Roberta Grahorja, ki mu je dnevni prihodek upadel z 2000 tisoč na 300 do 600 eur dnevno. V podjetju imajo 25 zaposlenih, kar pomeni okrog 40.000 evrov stroškov za plače, ki jih, če ne bo dela, ne bodo mogli zagotoviti. Grahor pove, da takšne krize v 45-letih ne pomnijo.

Pismo gostinca

Spoštovani,

Pišem vam v imenu celotnega kolektiva GOSTINSTVA IN TURIZEM GRAHOR ROBERT S.P., DANE PRI SEŽANI 9A. Kot lastnik Robert Grahor s. p. , sem resno zaskrbljen, glede širjenja panike okrog novega virusa, stanje je alarmantno. Zaposlenih imam 25 ljudi, kar pomeni cca 40.000 € za plače , kaj šele za akontacije iz dejavnosti! Že prejšnji teden smo klicali na območno obrtno zbornico in jih obvestili o odpovedih in seveda manjšanju prometa iz dneva v dan, ta teden pa je samo še slabše, dnevni zaslužki iz povprečno cca 2000€, padajo na 300,00 do 600€, stanje pa verjetno ne bo boljše. Zaenkrat smo še odprti in dobesedno dežuramo, če bo kdo vstopil v restavracijo in hotel, vsi ostali so ta teden že doma. Take krize v 45. letni tradiciji ne pomnimo. Dejansko ne vemo, kako naprej.

Prosimo vas, da nam nekako pomagate in se sestanete z novo nastalo vlado, naj nekaj ukrepajo, morda vsaj preložijo plačevanje davščin in prispevkov ali morda celo razmišljajo o začasni oprostitvi, plače delavcem moramo nekako nakazati, ker bi jih radi obdržali.

V upanju na boljše vas lepo pozdravljamo.

ROBERT GRAHOR