Veljati začnejo nekateri novi zakoni

Slovenija – S 1. januarjem bodo v Sloveniji začeli veljati nekateri novi oziroma spremenjeni zakoni: 2. januar bo znova prost dan, veljati začne takoimenovana mini davčna reforma, ki med drugim prinaša spremembo dohodninske lestvice in zvišuje splošno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb. Ukinja se registrski račun s certifikatskimi delnicami. V letu 2017 bo tudi več plačanih dni očetovskega dopusta. Ti bodo imeli na voljo 25 dni plačanega in prav toliko neplačanega očetovskega dopusta.