Velenjski zbirni center ni tak, kakršnega bi si želeli

Velenjsko smetišče ali odlagališče je začelo delovati leta 1970 in je delovalo do konca leta 2009 po vseh zakonskih normativih, ki so bili takrat določeni. »Ker je sedanji Zbirni center odpadkov premajhen in utesnjen, si želimo sodobnejšega,« je na zboru krajanov Stare vasi povzel direktor podjetja PUP Saubermacher Janez Herodež, ki skuša pomiriti ljudi, da ne gre za širjenje smetišča komunalnih odpadkov, ki ga na tej lokaciji, ki je predmet polemike med krajani Stare vasi, ne more biti, saj je odlagališče komunalnih odpadkov na drugi lokaciji.

Zbirni center Velenje je namenjen ločenemu zbiranju različnih vrst komunalnih odpadkov, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij in tega naj bi razširili in prestavili v bližino naselja, za kar bi del gozda posekali. Alenka Centrih Ocepek, vodja tehnološke priprave dela pri PUP Saubermacher, odgovarja: »Vsak lahko vidi, da velenjski zbirni center odpadkov ni urejen tako, kot bi si želeli. Ni optimizacije, kesoni so premajhni, zato si želimo modernejši center, kjer bi bil dostop za občane prilagojen, kesoni pa večji, 10 ali 20 kubični. Z modernejšim in digitalno vodenim centrom bi želeli to spraviti na višji strokovni nivo,« pove in doda, da ljudje ne bi več toliko prekladali odpadkov, tudi ločevalo bi se pravilno, ob pomoči zaposlenih. Se pa moramo zavedati, da smo povzročitelji odpadkov ljudje, ki se odločamo, kaj bomo kupili, kaj podarili in zakaj. Naše navade so tiste, ki povzročajo odpadke, le mi sami pa lahko pripomoremo k temu, da jih bo vedno manj.

Leta 2010 so začeli odpadke voziti v Celje v obdelavo
Centrih Ocepkova še pojasni, da je lokacija, kjer je bilo nekoč odlagališče komunalnih odpadkov, od leta 2010 zaprta in je za to lokacijo v letu 2017 pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju do njegovega zaprtja, ki traja 30 let.
»Velenjsko smetišče ali odlagališče je začelo delovati leta 1970 in je delovalo do konca leta 2009 po vseh zakonskih normativih, ki so bili takrat določeni. V začetku leta 2010 so se vsi odpadki začeli voziti v Celje, kjer imajo vse tri občine sklenjeno koncesijsko pogodbo za obdobje 25 let za predelavo in odlaganje odpadkov.«
Spomnimo, da je podjetje PUP Saubermacher odlagališče prevzelo od Komunalnega podjetja Velenje. Leta 2012 so napisali prvo vlogo za zaprtje odlagališča. Trajalo je še pet let, da so prejeli pozitivno okoljevarstveno dovoljenje. »To odlagališče je zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov za obdobje 30 let, v tem času je treba spremljati meritve in monitoringe.«