Velenje po razvitosti izstopa od povprečja

Po kazalnikih zdravja, ki jih je v okviru projekta Skupaj za zdravje izdelal Nacionalni inštitut za javno zdravje lani, Mestna občina Velenje izstopa od slovenskega povprečja glede razvitosti, deleža prebivalcev, ki imajo dostop do dobre mikrobiološke kakovosti pitne vode, odzivnosti prebivalcev v programu Svit. Slabša od slovenskega povprečja pa je pri prirasti prebivalstva, deležu oseb glede tveganega opijanja z alkoholom, večje bolniške odsotnosti na zaposlenega, tudi delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka je več kot znaša slovensko povprečje.