Velenjčani lahko sooblikujejo akte

Velenje, 17. februarja – Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si so objavili poziv za sodelovanje občanov pri pripravi aktov Sveta Mestne občine Velenje, in sicer za Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 957 Škale, Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017, Predlog Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje in Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje.

Gradivo bodo svetnice in svetniki obravnavali na 19. seji Sveta Mestne občine Velenje v torek, 28. februarja 2017.