Večja previdnost v bližini šol

Jutri, 12. aprila, se v vrtce vračajo predšolski otroci, v osnovne šole učenci, v  srednje šole pa dijaki po modelu C. Vračanje v vrtce in šole pomeni, da bo promet zgoščen, na cestah pa veliko najbolj ranljivih – pešcev, kolesarjev, kar od voznika terja še večjo pozornost in predvidevanje, še posebej ob šolskih poteh, v okolici vrtcev in šol. Agencija za varnost prometa in Policija zato pozivata voznike k največji previdnosti.

V Velenju bo ob ponovnem začetku pouka Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje v sodelovanju s člani Združenja šoferjev in avtomehanikov, policisti in redarji od ponedeljka do srede, 14. aprila, skrbel za varne prihode in odhode šolarjev v šolo.

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov bodo v uniformah in s posebej osvetljenimi brezrokavniki pomagali šolarjem pri prečkanju prehodov za pešce, voznike pa bodo opozarjali na previdno vožnjo.