V Vrtcu Velenje dva oddelka več

Velenje – V Vrcu Velenje so poletje izkoristili za manjša vzdrževalna dela, tako da je vse pripravljeno na 1. september, ko se prične novo vrtčevsko leto. V Vrtec Velenje so letos vpisali 1394 otrok, ki so jih razporedili v 79 oddelkov, kar je dva oddelka več kot lani ob začetku vrtčevskega leta. V enoti Cirkovce bodo izvajali poldnevni program, v vseh ostalih enotah pa celodnevnega.

Vloge do konca avgusta

Starši otrok, ki imajo otroke vključene v vrtec in jim je potekla odločba o zmanjšanem plačilu vrtca, imajo do konca avgusta čas, da na pristojno enoto Centra za socialno delo vložijo novo vlogo. To velja tudi za starše novo vpisanih otrok. Nihče od staršev ne plača ekonomske cene vrtca, razporejeni so v osem plačilnih razredov. Tisti, ki so v najvišjem, plačajo 80 % cene, socialno najbolj šibki pa nič. V Vrtcu Velenje so nam povedali, da je bila v lanskem vrtčevskem letu večina staršev razvrščena v drugi in tretji plačilni razred, kar pomeni, da so plačali 20 oziroma 30 % ekonomske cene.