V Velenju vandalizem obsojajo

V Mestni občini Velenje veliko pozornosti namenjajo urejanju okolja in spodbujajo odgovornost občank in občanov, da ohranjajo naše okolje čim lepše. Žal trud vedno znova izničijo posamezniki z neprimernim in nespoštljivim odnosom.

V zadnjih dneh je bilo v sistemu Bicy poškodovanih 9 električnih koles, odtujeno je bilo eno navadno kolo, neznanci pa so poškodovali tudi nov trampolin in aparat s hrano in pijačo na Pikinem otroškem igrišču ter z grafiti popisali podhod Mastodont. Varnostne kamere so dejanja posnele, proti vsem storilcem bodo podali kazenske ovadbe na Policijsko postajo Velenje in uveljavljali odškodninsko-pravne zahtevke, če so storilci mladoletni, pa proti njihovim staršem. V Mestni občini Velenje takšna dejanja močno obsojajo, zato vsak primer vandalizma prijavijo policiji, proti storilcem takšnih dejanj pa se intenzivno zoperstavljamo s pomočjo mestnega redarstva, varnostne službe in policije.

Vse občanke in občane pozivajo, da če so bili/bodo priča kakšnim podobnim dejanjem, to nemudoma prijavijo na številko 113, Policijsko postajo Velenje na telefonsko številko 03 89 86 100 ali redarsko službo Skupne občinske uprave SAŠA regije na telefonsko številko 03 89 61 748.

Proti vandalizmu se veliko lažje spoprijemajo v sodelovanju z vsemi občani, zato si ne zatiskajmo oči pred početjem vandalov in prijavimo storilca. Velenje je vendarle eno najlepših in najbolj urejenih slovenskih mest in naj takšno ostane tudi v prihodnje.