V ospredju medvrstniško nasilje in čas pred zasloni

Zmogljivosti edinega zasebnega vrtca v Šaleški dolini, vrtca Bambi v Šmartnem ob Paki, so tudi v novem šolskem letu povsem zasedene. 47 otrok so sprejeli, od tega 19 novincev (skupaj z enoto v Parižljah), šest jih na sprejem v šmarško enoto vrtca še čaka.

Letos bodo za zdrav razvoj otrok in prijetno okolje v zanje drugem domu ohranili vse dobre stvari iz preteklih let, hkrati pa več pozornosti namenili dvema prednostnima področjema, in sicer medvrstniškemu nasilju in prekomernem času, ki ga predšolski otroci preživijo pred zasloni. V zvezi s slednjim so za starše že pripravili predavanje in jih na njem seznanili s pastmi prekomerne porabe časa pri gledanju na računalniške zaslone in tablice. Zaradi vodne ujme, ki je razdejala kamp Menina v Zgornji Savinjski dolini, bodo vrtec v naravi organizirali v drugem kampu.