Upravljanje Logarske prevzema občina

Solčava – S krajinskim parkom Logarska dolina je vrsto let upravljala družba z omejeno odgovornostjo Logarska dolina. Vse kaže, da v bližnji prihodnosti temu ne bo več tako. Občina Solčava namreč z aktualnim upravljalcem ni dosegla dogovora o porazdelitvi denarja, zbranega z vstopnino v park. Omenjena družba naj se tudi ne bi odzvala na dopis, ki ji ga je decembra lani poslala lokalna skupnost glede odpovedi koncesijske pogodbe. Na nedavni seji solčavskega občinskega sveta je županja Katarina Prelesnik zato predlagala, da park prevzame občina. Zaradi spremembe naj ne bi bilo potrebno spreminjati obstoječih odlokov, potrebno pa bo pripraviti nov upravljalski načrt. Tega naj bi pridobili na osnovi javnega razpisa.