Uporaba pretečenih osebnih izkaznic

Državni zbor je sprejel Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, ki bo začel veljati 1. januarja 2022. Zakon še ni objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Novosti:

  • Rok začetka izdaje novih, biometričnih osebnih izkaznic in osebnih izkaznic z elektronsko identiteto posameznika, iz 3. januarja 2022 zamika na 28. marec 2022;
  • Podaljšuje se uporaba osebnih izkaznic, ki jim je potekla veljavnost (od 29. 3. 2020 dalje) oziroma jim bo potekla veljavnost do 27. 3. 2022, kot javnih listin za izkazovanje istovetnosti in državljanstva;
  • Uporaba osebnih izkaznic v navedene namene je mogoča zgolj na območju Republike Slovenije, ni pa mogoča, če je njen imetnik v tem času spremenil na osebni izkaznici vpisano osebno ime, prebivališče, datuma rojstva, spol ali EMŠO, ali če mu je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije oziroma če fotografija na osebni izkaznici ne izkazuje več njegove prave podobe.