Ukrep za odpravljaje zaraščenosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred nedavnim objavilo javni razpis za pridobitev nepovratnega denarja za odpravljanje zaraščenosti  kmetijskih zemljišč. Za ta ukrep je predvidenih 2 milijona evrov,upravičenec pa lahko pridobi 3000 evrov nepovratnega denarja za hektar zemljišča. Tako zemljišča mora biti nato v kmetijski rabi 10 let. Razpis bo odprt do porabe sredstev.