Trg za povezovanje in druženja vseh generacij

Šoštanj – Med dogodki, ki bodo zaznamovali leto 2015 v občini Šoštanj, bo zagotovo povsem obnovljen Trg svobode v središču lokalne skupnosti. Svojemu namenu so ga predali minuli petek. Projekt je bil vreden nekaj manj kot 1,1 milijona evrov, zagotovila pa jih je občina iz proračuna.

Obnovili so celotno komunalno infrastrukturo, trg tlakovali, namesto opornega zidu pred občino so uredili široka stopnišča in tribune za spremljanje dogajanja na trgu. Dopolnili so drevored topolov, manjši zaliv trga pri Mevcu zasadili z nižjimi cvetočimi glogi, s stebrastimi gabri pa uličico pri Valterju. Prav tako so dopolnili manjkajoča drevesa pri Mercatorju in poskrbeli za vzporedno zasaditev na drugi strani omenjenega trgovskega objekta. Na območju so postavili še nove klopi, stojala za kolesa, koše in korita z grmovnicami. Trg krasi tudi star vodnjak – Kočanov štepih, ki so ga odkrili pri izvajanju del. Posebnost je med drugim ploščad okoli njega, saj je izdelana iz kamna, pobranega s prav tako odkritega arheološkega najdbišča – ceste proti Usnjarni. Čeprav je bil prvoten namen obnove trga tudi preusmeritev prometa, so za zdaj še ohranili nekaj parkirnih površin.