Tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja

Velenje V Domu za varstvo odraslih Velenje že nekaj časa napovedujejo njegovo temeljito reorganizacijo in nadzidavo. Z naložbo, vredno 5 milijonov evrov, bodo zagotovili oblikovanje tako imenovanih gospodinjskih skupnosti, ki sodijo med trende na področju domskega varstva starejših, vse sobe bodo dobile lastne sanitarije in podobno. Za preobrazbo doma v dom četrte generacije si prizadevajo že dalj časa, a so težje kot so predvideli reševali lastništvo dela zemljišča za dozidavo. Vse kaže, da so težavo v sodelovanju z vsemi vpletenimi in Mestno občino Velenje rešili in da lahko pričakujejo kmalu tudi gradbeno dovoljenje. Dom bodo prenavljali v skladu s finančnimi zmožnostmi.