Teš ne obratuje

Blok 6 je trenutno ustavljen zaradi nujne sanacije razpoke na pregrevalniku (gre za popravilo iz naslova garancije), blok 4 pa zaradi okvare na vleku dimnih plinov. »Kljub temu«, pravijo v Teš« večjih odstopanj v zagotavljanju sistemskih storitev v skupini HSE ni pričakovati, ravno tako ne bo motena dobava toplotne energije iz TEŠ za lokalni zunanji odjem.« Blok 6 bo ponovno v obratovanju predvidoma 15. junija, dela na bloku 4 pa se bodo predvidoma zaključila do 21. junija, ko bo znova v obratovalni pripravljenosti.