Svit lahko rešuje življenja

Svit lahko rešuje življenja, vendar samo tistim, ki se ga udeležijo. Odzivnost na preiskave in odkrivanje predrakavih sprememb in preprečevanje raka na debelem črevesu in danki v celjski regiji dosega 63 odstotkov, na ravni države je odzivnost na povabilo v program Svit 64-odstotna. Najvišja odzivnost na Svit je od 33 občin na celjskem v občinah Radeče, Šmartno ob Paki, Tabor in Braslovče, najnižja – pod 60 odstotki pa v občinah Kozje, Dobje, Bistrica ob Sotli, Rogaška Slatina in Rogatec. Lani so v celjski regiji s programom Svit odkrili 45 primerov raka na debelem črevesu in danki, pri 397 posameznikih pa so odkrili in odstranili predrakave spremembe.