Svetniki predlagali Gorenju, da še enkrat razmisli o selitvi

Velenje – Svetniki Mestne občine Velenje so namenili na včerajšnji seji osrednjo pozornost največjemu tukajšnjemu kolektivu, Gorenju. Novo vodstvo je med ključne racionalizacijske ukrepe uvrstilo tudi selitev upravnega dela v Ljubljano, kar pa seveda negativno odmeva v tem okolju. Vodstvu Gorenja so predlagali, da o tem še enkrat razmisli in da novo podjetje Hisense Europe, ustanovijo v Velenju, saj lahko podporne funkcije upravljajo od tukaj, kjer imajo tudi dovolj razpoložljivih prostorov. Vlado pa so pozvali, da stori vse kar je v njeni pristojnosti, da sprejeme ukrepe za enakomeren gospodarski razvoj.