Strokovni nadzor ovrgel očitke javnosti

V Domu za varstvo odraslih Velenje je bil pretekli teden izredni interni strokovni nadzor, v katerega sta bili vključeni tudi zunanji strokovni delavki s področja zdravstvene nege in sanitarnega področja. Nadzor je izvedla tričlanska komisija, ki je preverila ustreznost prehrane stanovalcev ter ustreznost zdravstvene nege in socialne oskrbe s poudarkom na prehranjevanju in pitju stanovalcev. Direktorica Violeta Potočnik Krajnc je povedala, da je komisija za ugotovitev dejanskega stanja opravila številne intervjuje, spremljala transportne poti prehrane stanovalcev, pregledala jedilnike, evidence HACCP, izračunala energetske vrednosti obrokov naključno izbranih datumov ipd.

Nabavili bodo dodatne termične posode za bolj občutljiva živila

»Z veseljem lahko sporočimo, da je komisija ugotovila, da je bila povprečna ocena podanih mnenj stanovalcev z zadovoljstvom s hrano v Domu za varstvo odraslih Velenje med 7,85 in 8,14 (ocenjevali so od 1 do 10). Tudi očitka, ki se je navajal v javnosti, komisija ni potrdila. Bomo pa z namenom ohranjati zadovoljstvo stanovalcev za čas, ko smo zaradi rekonstrukcije in prizidave Doma za varstvo odraslih Velenje preseljeni v Hotel Vesna Topolšica, nabavili dodatne termične posode za termično bolj občutljiva živila, saj je komisija med nadzorom ugotovila možnost odstopanja zagotavljanja tople verige pri določenih termično najbolj občutljivih živilih. Dom se bo tako še naprej trudil za raznovrstno prehrano in energetsko ustrezne obroke,« je povedala direktorica doma, ki svojce obvešča tudi, da bodo v prihodnje na oglasnih deskah objavljali jedilnike za tekoči teden. »Ob tem želim dodati, da lahko občasno pride do spremembe jedilnika iz povsem objektivnih razlogov (nedostavljeno živilo ipd.), za kar prosimo za razumevanje. Obljubljamo, da bodo stanovalci o tem tudi v prihodnje pravočasno obveščeni.«