Spremembe je treba sporočiti

Šoštanj – Občina šoštanj poziva lastnike in uporabnike nepremičnin, da jim do sredine decembra sporočijo spremembe, ki se nanašajo na plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017. Vsako sopremembo lastništva, spremembo o najemu stanovanjskih ali poslovnih prostorov so zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča dolžni posredovati v roku 30-tih dni po nastanku. Globe za tovrstne prekrške niso nizke. Za pravne osebe 1.000 evrov, za fizične 100 evrov.