Sneg povzročal težave

Šaleška dolina – Sneg je povzročal precej težav, ne le na cestah , na poljščinah in v sadovnjakih. Precej težav je nastalo zaradi podiranja dreves. Na območju Šaleške doline, so gasilci posredovali tako v Šmartnem ob Paki, v Šoštanju na Cesti talcev, v Zavodnjah, pa v Velenju na cesti Šembric–Cirkovce, v Zgornjem Šaleku, na cesti Škale Plešivec in najbrž še kje.