Šmartno ob Paki: nujni ukrepi na seji

Šmartno ob Paki – Na zadnji seji sveta občine Šmartno ob Paki so tamkajšnji svetniki med drugim izrazili pobudo o izvedbi nujnih ukrepov za zagotovitev večje varnosti udeležencev v prometu na cestnem odseku Rečica ob Paki – Letuš. Na njem se je namreč pred nedavnim znova zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo telesno poškodoval otrok. Eden od svetnikov je predlagal izdelavo projekta in izgradnjo nekaj manj kot 200 metrov dolgega pločnika, osvetlitev ceste in umestitev prehodov za pešca od obstoječega pločnika pri avtobusni postaji v Rečici ob Paki preko mosta čez Pako do konca naselja Rečica ob Paki proti Letušu. Pri odcepu Roje je predlagal tudi postavitev šikane za omejitev hitrosti na državni cesti in varno usmerjanje vozil v in iz omenjenega naselja. Na občinski upravi so povedali, da bo pobudo najprej obravnaval njihov svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Na osnovi ocene sveta bodo pristopili k celoviti rešitvi prometa pred in za mostom čez reko Pako v Rečici ob Paki skupaj z Direkcijo RS za državne ceste, ki je pristojna za urejanje teh cest. Ta ima namreč že pripravljene projekte za ureditev mostu in njegove neposredne okolice, k izvedbi pa še niso pristopili zaradi pomanjkanja denarja.