Skupaj v Misiji 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

Ljubljana, 9. novembra – Župani Mestnih občin Velenje, Ljubljana in Kranj Peter Dermol, Zoran Janković in Matjaž Rakovec so v Cukrarni podpisali Zavezo za vzpostavitev slovenskega partnerstva v okviru Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Omenjena Misija je program Evropske komisije, ki bo izbrana mesta spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030.

Namen misije je pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bodo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti.

Vsa tri slovenska mesta v misiji se zavedajo, da preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s skupnimi močmi, zato so župani omenjenih mestnih občin podpisali Zavezo za vzpostavitev slovenskega partnerstva v okviru Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, s katero se zavezujejo, da bodo: imenovali člane medmestne delovne skupine z namenom medsebojne pomoči, izmenjave dobrih praks, znanja in izkušenj za pospešitev razogličenja; sodelovali pri pripravi in izvedbi skupnih dogodkov za različne javnosti z namenom ozaveščanja, informiranja in izobraževanja o podnebnih spremembah in podnebni nevtralnosti; sodelovali v državnih in evropskih institucijah pri obravnavi izvajanja misije in doseganja podnebne nevtralnosti; sodelovali pri pripravi in izvajanju evropskih projektov, ki bodo prispevali k podnebni nevtralnosti; sodelovali pri pripravi in izvedbi pilotnih projektov za doseganje podnebne nevtralnosti; spodbujali meščanke in meščane k aktivni vlogi pri oblikovanju in izvajanju ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb ter spodbujali tudi druga slovenska mesta k izvajanju ukrepov za doseganje podnebne nevtralnosti.