Sistem Bicy nadgrajen z novo postajo in mobilno aplikacijo

V sklopu evropskega projekta CHESTNUT so v Mestni občini Velenje avtomatiziran sistem brezplačne izposoje koles BICY nadgradili z novo postajo, ki ima šest stebričkov in se nahaja pri Osnovni šoli Antona Aškerca. V sklopu projekta smo razvili tudi mobilno aplikacijo BICY, ki omogoča spremljanja stanja sistema za izposojo koles preko pametnih telefonov. Aplikacija omogoča pregled prostih koles in prostih stojal v sistemu BICY, z njeno pomočjo pa bo izposoja koles potekala še bolj enostavno. V sistemu Mestne občine Velenje je sedaj možna brezplačna izposoja 57 koles na 12 izposojevalnih postajah, Občina Šoštanj pa ima v sistemu 5 izposojevalnih postaj in 25 koles.