Seznanjanje o prestrukturiranju premogovnih regij

Ljubljana – Ministrstvo za infrastrukturo je vzpostavilo spletno platformo, ki bo služila kot osrednji komunikacijski kanal glede aktivnosti in vsebin, povezanih s pripravo nacionalne strategije za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij. Namenjena bo celovitemu in ažurnemu obveščanju lokalnih deležnikov in drugih zainteresiranih.

Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij je treba pripraviti dolgoročno nacionalno strategijo, ki vključuje časovnico za pravični načrt predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj, so spomnili na ministrstvu za infrastrukturo.