Seznam zemljišč za odprodajo

Po sklepu članov sveta javnega zavoda Bolnišnica Topolšica mora njeno vodstvo v naslednjih dneh pripraviti načrt prednostne odprodaje tistih nepremičnin, ki so najmanj potrebne za delovanje bolnišnice oziroma predstavljajo zanjo tudi finančno breme. Nepremičnine v lasti bolnišnice, ki jih ta ne potrebuje za izvajanje zdravstvene dejavnosti, so po ocenah Geodetske uprave RS vredne blizu 1,5 milijona evrov. Vršilec dolžnosti direktorja Jurij Šorli pa meni, da so vredne precej manj.