Šesti blok znova obratuje

Šoštanj, 19. marca – Blok 6, ki je bil od četrtka, 15. marca, načrtovano zaustavljen zaradi izvedbe garancijskih pregledov in meritev ob hladnem zagonu bloka pred začetkom remonta, je bil v ob 5.43 ponovno sinhroniziran z elektroenergetskim omrežjem Slovenije.