Sečnja dreves na območju Vile Široko

Foto: Slobodan Mrkonjić

Premogovnik Velenje bo na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije med 28. in 31. marcem na območju Vile Široko v Šoštanju izvajal sanitarno sečnjo odkazanih gozdnih dreves. Sečnja bo potekala na parcelni številki 116 k. o. Šoštanj, katere lastnik je Premogovnik Velenje. V času sečnje bodo zavarovane vse prometne in pohodne poti.