Sanacija plazu, ureditev kanalizacije

Plešivec, Bevče – Do konca meseca bo Mestna občina Velenje zaključila sanacijo plazu v krajevni skupnosti Plešivec na cesti Škalske Cirkovce–Završe. Izvajalec bo zemljino stabiliziral z AB-zidom dolžine 35 metrov in višine 3 metre, uredil cevni prepust in saniral vozišče. Ob cestišču bo postavljena varnostna ograja.

Na občini pripravljajo tudi dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadaljevanje kanalizacije Bevče faza V – sever v dolžini 557 metrov. Začetek del načrtujejo v letu 2023, izgradnja pa bo omogočila priklop 11 novih uporabnikov.