S projektom eCentral do obnove Ljudske univerze

Velenje – Danes dopoldne je v velenjski Vili Bianci potekala predstavitev mednarodnega projekta v sklopu transnacionalnega programa eCentral, ki je stekel 1. septembra lani, končan pa bo februarja 2021. Mestna občina Velenje in zavod KSSENA v njem sodelujeta s še šestimi partnerji iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Italije. Projekt se osredotoča na energetsko učinkovitost javnih objektov in izvedbo ukrepov za njihovo energetsko učinkovitost. Dokazati želi, da je pristop k sanacijam in izgradnjam javnih objektov v skladu s smernicami Evrope po skoraj nič-energetskih stavbah velikokrat optimalna in stroškovno učinkovita dolgoročna rešitev. Eden od rezultatov projekta bo v Velenju tudi viden. Pilotno bodo namreč obnovili stavbo velenjske Ljudske univerze. Izziv za sodelujoče v projektu je, ker morajo sredstva za obnovo zbrati s pomočjo množičnega financiranja ali javno-zasebnega partnerstva. Projekt je v celoti vreden 2 milijona 676 tisoč evrov, delež MO Velenje pa znaša dobrih 194 tisoč evrov. Od tega bo EU prispevala 85 odstotkov, 15 % pa bo prispeval mestni proračun.