Rok za zbiranje podpisov določen

Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto je pravočasno dopolnila zahtevo za razpis naknadnega referenduma in s tem izpolnila pogoje za začetek postopka zbiranja podpisov volivcev za podporo zahtevi. Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je v skladnu z Zakonom o referendumu in ljudski iniciativi o vloženi pobudi ter koledarskem roku za zbiranje podpisov obvestil ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice. 35-dnevni rok za zbiranje podpisov bo začel teči 1. septembra, iztekel pa se bo 5. oktobra. Podpisi se bodo evidentirali na Upravni enoti Velenje. Konec maja je Civilna iniciativa Ohranimo zeleno mesto vložila neskladno pobudo za vložitev zahteve za razpis naknadnega referenduma o splošnem aktu Sveta Mestne občine Velenje. Izrazili so nestrinjanje s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje na zadnji seji, oziroma konkretno s točko, ki vključuje nepremičnini, ki se nahajata na Kersnikovi cesti in v naravi predstavljata zelenico, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov. Pobudo so na poziv župana ustrezno dopolnili.