Razpis za MČN še odprt

Do 31. avgusta se lahko vsi, ki morajo ob svojih hišah urediti male komunalne čistilne naprave, prijavijo na razpis mestne občine Velenje za njihovo sofinanciranje. Občina bo letos med prosilce razdelila 30 tisoč evrov, vsakemu po 1000 evrov.