Razdelili več kot 40 ton hrane

Velenje – Društvo upokojencev Velenje je drugo najstarejše tovrstno društvo v Šaleški dolini. Šteje 1700 članov, deluje pa v 8 pododborih. V zadnjih nekaj letih društvo namenja največ pozornosti reševanju socialnih stisk članov, najpogosteje z zagotavljanjem hrane. V letošnjih 10 mesecih so je razdelili več kot 40 ton. Pridobili so jo predvsem iz projektov Viški hrane in Slovenska banka hrane.