Prvi korak za koncesijo prihodnji teden

ŠOŠTANJ – V Občini Šoštanj so pripravili in sprejeli vse pravne podlage za razpis koncesije za vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. Občinski svet je potrdil že tudi investicijski program. Prihodnji teden, v petek (14. avgusta) naj bi objavili razpis za izbor usposobljenosti ponudnikov, ki predstavlja prvi korak k podelitvi koncesije. Sledilo mu bo preverjanje cene in opreme ponudkov. Koncesionar bo dela na občinskih cesta izvajal naslednjih 15 let.