Projekt RUNE teče po Podkraju

V MO Velenje intenzivno poteka gradnja ultrahitre širokopasovne optične infrastrukture – projekt RUNE. Dela trenutno potekajo v Podkraju med hišnima številkama Podkraj 12 in 13b (mimo Brinovška), zaradi česa bo cesta zaprta predvidoma do 14. februarja. Zaradi del je delno zaprta tudi cesta Podkraj–Kavče, dela pa se izvajajo tudi v Arnačah in Črnovi.

Potek del pri projektu RUNE, njegove cilje in časovnico del na območju Mestne občine Velenje bodo sodelujoči predstavili na novinarski konferenci 16. februarja. Govorili bodo tudi o pomenu optične infrastrukture za razvoj občine in regije.