Pripravljenih 19 plužno-posipnih enot

Velenje – Podjetje PUP Velenje izvaja v novi zimski sezoni zimsko vzdrževanje cest le v Mestni občini Velenje. V zimsko službo, ki je že v pripravljenosti, so vključili 26 zaposlenih, razporedili pa so jih v 19 plužno-posipnih enot. Slednje so bile v zimski sezoni 2019/2020 že v akciji, in sicer konec prejšnjega meseca na Paškem Kozjaku. Sicer pa bodo izvajali zimsko vzdrževanje na blizu 218 kilometrih mestnih, lokalnih cest in javnih poti ter na približno 40.000 kvadratnih metrih javnih površin.