Pripravljajo nov stanovanjski razpis

– Čeprav vsem prosilcem z aktualne lestvice za najem neprofitnih stanovanj v občini Šoštanj še niso ugodili, ker zanje glede na število družinskih članov, še nimajo primernih stanovanj, se v teh dneh že pripravljajo na obnovo novega razpisa.  Objavili ga bodo po dveh letih.