Pride čas, ko se je treba posloviti

Šoštanj, 5. januarja – Skupaj z Darkom Menihom v pokoj odhaja tudi podžupan Občine Šoštanj Viktor Drev, ki je bil večino svojega časa tudi svetnik. Lista Viktorja Dreva je bila od ustanovitve Občine Šoštanj leta 1994 ves čas prisotna tudi v občinskem svetu. V mandatu 2018–2022 s tremi svetniki, med njimi je bil tudi podžupan Viktor Drev, ki je funkcijo podžupana opravljal kar 12 let.

»Vesel in ponosen sem, da je Občina Šoštanj v 16 letih pridobila na ugledu in nam je uspelo izpeljati številne investicije. Pride pa enkrat čas, ko se je treba posloviti. Prepričan sem, da če se sam odločiš, tudi lažje odideš. S ponosom in dvignjeno glavo. Veliko je bilo uspelih projektov, ponosni smo, da se bo tudi nov občinski svet trudil in delal. Že na začetku se je pokazalo, da bo dober. Zavedati se morajo, da samo s podporo vseh skupaj in z dobrim vodenjem občine lahko svetniki delajo dobro. Ne glede na različna mnenja in poglede je pomembno dobro sodelovanje v dobro vseh občanov. Pomembni so namreč ljudje, ne politično prepričanje,« pove Drev, ki je na nekatere projekte še posebej ponosen.

Lista Viktorja Dreva je sodelovala pri začrtovanju samostojne poti na začetku in sooblikovanju občinske politike v letih, ko so se izvajale številne velike investicije: gradnja osnovne šole, vrtca, glasbene šole, prenova Trga svobode, Glavnega trga, Kajuhovega parka, obnova več kot 120 km cestnih odsekov, gradnja vodovodov, kanalizacije, toplovodov, čistilnih naprav, gradnja domov krajanov Florjan, Skorno, Zavodnje, Topolšica, Ravne, nakup gasilskih vozil in opreme … Tvorno so sodelovali pri razvoju Občine Šoštanj in prispevali kamenček v mozaik k izboljšanju kvalitete življenja občanov. Podpirali so kvalitetne projekte in glasno opozorili na napake ter kot politično neobremenjeni odlično sodelovali z vsemi. Po 28 letih se umikajo iz Občinskega sveta Občine Šoštanj.

Več v Našem času št. 2/23, ki je izšel 12. januarja 2023.