Pri investiciji v Standard ni bilo nepravilnosti

Investicija v Poslovni center Standard je bila  pogosta tema sej svetov, saj je opozicija na več sejah opozarjala na domnevne nepravilnosti in tudi zahtevala odgovornsot župana in uprave.  Tokrat jo je vzel  pod drobnogled  Nadzorni odbor občine, v njihovem imenu pa poročilo svetnikom predstavil predsednik Anton Žove. Poročilo je bilo zelo podrobno po posameznih področjih tako samega izvajanja del, razpisne dokumentacije, oddaje del … Na nobenem področju niso ugotovili nobene nepravilnosti.