Preventivni ukrepi v večstanovanjskih blokih

Velenje – V želji, da kar najbolj omejijo širjenje koronavirusa, so v občini Velenje k preventivnim ukrepom pozvali tudi upravnike večstanovanjskih stavb v mestu.

Pozvali so jih, da zagotovijo, da se v dvigalu vedno prevaža največ ena oseba (izjema so seveda osebe iz istega stanovanja, in tiste, ki pomagajo starejšim) in da poskrbijo, da je oddaljenost med čakajočimi na dvigalo ustrezna, torej vsaj meter in pol. Stanovalce morajo obvestiti o možnostih prenosa okužbe preko trdnih površin, opozorijo naj jih tudi na higieno kašlja, redno in umivanja rok, da naj se izogibajo dotikanju oči, ust, nosu. Osebe z znaki katere koli bolezenske okužbe, pa naj se zadržujejo doma. Prepovedano je kakršno koli druženje po hodnikih, pred blokom ali v njegovi okolici.

Upravnike večstanovanjskih stavb so pozvali tudi, da zagotovijo redno in temeljito razkuževanje vseh vhodov v objekte, vseh prijemal v objektu (kljuke, ograje, stikala …) in tudi dvigal.

Vsa navodila o preventivnem ravnanju za stanovalce naj bi upravniki izobesili na vhode v stavbe, oglasne deske in v dvigala.