Preurejanje Trga bratov Mravljakov prehiteva plane

Preurejanje Trga bratov Mravljakov v območje, prijazno prometu, poteka po načrtih oziroma z deli celo prehitevajo. Časa imajo do konca junija, a če se bo dalo, ga bodo zaključili dva meseca pred rokom. Šoštanjčani so se na gradbišče sredi mesta, zaradi katerega je bilo na začetku nekaj težav, navadili. Preureditev zajema obnovo javnih in ostalih površin, območje gradnje pa zavzema celoten trg, Cesto talcev, Levstikovo cesto ter Primorsko cesto v delu, v katerem se priključuje na trg s prehodi skozi stavbi Trg bratov Mravljakov 4 in 6 ter povezavo na parkirišče pri Muzeju usnjarstva.

Več v Našem času št. 12, ki izzide 26. marca.