Prenova Starega Velenja se nadaljuje

Velenje – V četrtek, 9. julija, bodo na Mestni občini Velenje pripravili novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili trenutne aktivnosti pri prenovi Starega Velenja.  Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol bo podpisal pogodbo z direktorjem podjetja Esotech Markom Škobernetom, izvajalcem gradbenih del za projekt CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Na novinarski konferenci bodo predstavili tudi trenutno situacijo prenove objekta Stari trg 11 (Čuk). Celoten objekt bo po končani gradnji namenjen novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Vrednost projekta je ocenjena na 1.559.397 evrov. Od tega je 986.936,12 evra iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 246.734,03 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije, 325.726,85 evra bo financirano iz proračuna občine.

S podpisom pogodbe za izvedbo gradbenih del CTN Revitalizacija starotrškega jedra s podjetjem Esotech pa bo občina v prihodnjih tednih začela uresničevati tudi ta projekt. Vrednost pogodbe znaša 2.616.221,88 evra. Z obnovo starotrškega jedra želijo pridobiti nove poslovne površine za umetnike in kreativce. Predvideno je rušenje dotrajanega objekta Stara pekarna in na tem mestu ureditev trga. Namen naložbe je vračanje prebivalcev v stari mestni del, oživitev starega mestnega jedra in ohranjanje kulturne dediščine. Celotna vrednost projekta, z ureditvijo infrastrukture  je ocenjena na 2.928.441,29 evra. Financiranje se deli na lastna sredstva Mestne občine Velenje v višini 1.402.953,29 evra in nepovratna sredstva kohezijske politike v višini 1.525.488 evrov, od tega znašajo namenska sredstva EU za kohezijsko politiko 1.220.390,40 evra in slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike 305.097,60 evra.