Premogovnik Velenje ima dovolj premoga

Foto: Miran Beškovnik

Vodstvo Premogovnika Velenje se je odzvalo na vnovične dileme, ki so se pojavile v javnosti o zalogah velenjskega lignita. Zagotavljajo, da je zalog dovolj in da je ustrezna tudi kurilna vrednost.

»Zadnje uradno verificirano potrdilo o stanju bilančnih in odkopnih zalog premoga v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje je na podlagi Pravilnika o kvalifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin, Zakonom o rudarstvu in Zakonom o splošnem upravnem postopku na predlog Komisije za ugotavljanje zalog in virov mineralnih surovin 25. septembra 2014 izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo. V Potrdilu o stanju zalog in virov mineralne surovine je navedeno, da je v jamah Premogovnika Velenje na razpolago še 162.500.000 ton bilančnih (od tega je po stanju na dan 31. 12. 2013 126.750.000 ton odkopnih) zalog premoga, kar je dovolj za delovanje Termoelektrarne Šoštanj do leta 2054, kar je deklarirana življenjska doba TEŠ 6 in izhaja iz planov porabe TEŠ do PV. Na Ministrstvo za infrastrukturo smo 27. 1. letos poslali Priglasitev osnove za odmero rudarske koncesnine za leto 2014, poročanje o stanju zalog in virov za leto 2014 in zagotavljanje rezerviranih sredstev za sanacijo. Stanje zalog in virov na dan 31. 12. 2014 je tako 123.641.797 ton (odkopne zaloge),« so zapisali in dodali, da je strokovno poročilo narejeno na osnovi 700 vrtin s površine v skupni dolžini 215 km, 2450 jamskih vrtin v skupni dolžini 120 km in približno 8 km letno izdelanih jamskih prostorov.