Premoga manj, kurilna vrednost boljša

Velenje – V Premogovniku Velenje so v prvih šestih mesecih letos proizvedli 1.570.000 ton prmeoga, kar je dobrih šest odstotkov manj kot so načrtovali. Razlogi za nekoliko manjšo proizvodnjo tičijo v zahtevni odkopni fronti in težjih geomehanskih pogojih, zaradi česar so morali pretesariti številne že izdelane jamske proge. Glede na boljšo kurilno vrednost premoga od načrtovane, pa je izpad proizvodnje ob koncu junija bistveno nižji kot govorijo odstotki, znašal je 30.000 ton premoga.

Proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje je vezana predvsem na porabo v Termoelektrarni Šoštanj. V TEŠ so ga v prvih šestih mesecih porabili 1.380.000 ton. Na deponiji ga je bilo konec junija naloženega 450.000 ton. V poletnih mesecih je poraba premoga po navadi dosti večja, zato pričakujejo, da se bo tudi deponija premoga do jeseni bistveno zmanjšala.