Prekratek rok za vpis dejanskih lastnikov

V register dejanskih lastnikov pravnih oseb pri Ajpesu se je do torka vpisalo okoli 23.000 od skupno 83.000 zavezancev. Rok se izteče jutri in po ocenah Ajpesa ni izvedljivo, da bi do poteka roka to storili vsi zavezanci. Nekateri so šele sedaj izvedeli, da morajo v register vpisati podatke, nekateri pa imajo težave pri pridobivanju podatkov o tujcih. Za neizpolnjevanje zavez, med drugim če zavezanec ne vpiše podatkov o lastniku ali če vpiše napačne podatke, so zagrožene globe od 6000 do 60.000 evrov, globa za odgovorno osebo takšnega zavezanca pa je od 400 do 2000 evrov.