Potrjen zaključni račun

Svetniki in svetnice Mestne občine Velenje so na zadnji seji potrdili tudi zaključni račun lanskega proračunskega leta. Občina je imela nekaj več kot 38 milijonov evrov prihodkov in za 36,7 milijona evrov izdatkov. Prihodki so bili povsem skladni z načrtom, odhodki pa za 10 odstotkov nižji. Leto so sklenili s 4,3 milijoni evrov presežkov, predvsem zato, ker niso začeli z načrtovanimi investicijami, ki jih bodo udejanjili s pomočjo nepovratnih evropskih in državnih sredstev, saj so bili razpisi objavljeni prepozno, zato to prenašajo v letošnje leto.