Potrjen osnutek dogovora

Prvi od treh predvidenih blokov naj bi bil zgrajen do konca prihodnjega leta, v njem pa od 25 do 30 stanovanj.

Celje – Člani Razvojnega sveta savinjske regije so na nedavni seji soglasno potrdili osnutek dogovora za razvoj regij in v njem opredelili sedem prioritetnih projektov. Poleg prehranske samooskrbe Savinjske regije z zelenjavo, Vonarskega jezera so med prednostnimi projekti še Razvoj objezerskih območij Savinjske regije, Mreža podjetniških inkubatorjev omenjene regije, vzpostavitev mreže kolesarskih poti in stez v regiji za trajnostno mobilnost,Vizija Pohorje 2030 ter Mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov za okrepitev in izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe. Učinki projektov naj bi pripomogli h gospodarski rasti regije predvsem z zagotavljanjem novih delovnih mest.