Pogajanja med SRES in Upravo se nadaljujejo

Velenje, 23. februarja – Poslovodstvo Premogovnika Velenje se je danes vnovič sestalo s predstavniki sindikata SDRES glede zahtev, ki jih je ta 11. januarja letos naslovil na družbo Premogovnik Velenje in HTZ Velenje, I. P.  Kot pravijo na Upravi, je  poslovodstvo PV predstavnikom sindikata SDRES vnovič predstavilo in argumentiralo odgovore na njihova vprašanja (s sprejetimi sklepi), ki se nanašajo na delovne pogoje, varstvo in zdravje pri delu, izplačilo plač in drugih bonitet, kadrovsko in plačno politiko, delovni čas in odmor za malico ter socialno varnost zaposlenih.

O zahtevah, ki poleg sindikata SDRES zadevajo tudi druge socialne partnerje v Skupini PV, poslovodstvo predlaga, da se o njih pogajajo in dogovarjajo v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb. Predstavniki sindikata SDRES so podali nekaj pripomb in komentarjev, ki jih bodo v obeh družbah prouči, zato se pogajanja nadaljujejo.